چهار دقیقه بعد از صفر
چهار دقیقه بعد از صفر

چهار دقیقه بعد از صفر

نشر آثار برتر
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر چهار دقیقه بعد از صفر، جدیدترین اثر محمدحسین امیری می باشد که در قالب شعر سپید سروده شده است که در سال ۱۳۹۹ توسط انتشارات آثار برتر در ۹۱ صفحه به چاپ رسیده است.
شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که باهم می‌خوانیم:

این سرنوشتِ ماست
این، سرنوشتِ ماست
دویدن پی ی هم
دویدن، پی ی هم
و گم شدن در بادها
و گم شدن در بادها...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین