چشم بند خاکستری
چشم بند خاکستری

چشم بند خاکستری

نشر مایا
قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

تن من با زبان موج بیگانه است،
تن تو دریایی خروشان
با هزار سونامی درونش،
که هر شب
می نوردد مجمع الجزایر قلبم را...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین