چسبی به نام زخم
چسبی به نام زخم

چسبی به نام زخم

نشر نیماژ
قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

صاحب چشمان روشن! ابروان خنجری!
اولین سنت شکن! در راه و رسم دلبری

دختر آتشفشان‌ها، مادر پروانه‌ها
خانم دانشکده،با مانتویی خاکستری

چار ترمی می‌شود از زندگی افتاده‌ام
واحد افتاده دارم در نگاه دختری

که غزل را پاس کرد و رفت و تنهایم گذاشت
در میان بهت و درد بی کسی‌ها بگذریم!

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین