پیاده روی با تبعید - چاپ دوم
پیاده روی با تبعید - چاپ دوم

پیاده روی با تبعید - چاپ دوم

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

- از متن کتاب -

خط به خط مرا می‌نویسند
فصل بندی‌ام می‌کنند
فهرست نگاری‌ام می‌کنند
مرا یک‌جا به چاپ می‌رسانند
در کتابفروشی‌ها پخش می‌کنند
و در روزنامه‌ها نفرینم می‌کنند
و من
هنوز
دهانم را
باز
نکرده‌ام

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین