پژواک در آینه
پژواک در آینه

پژواک در آینه

نشر مایا
قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ ریال

دیر یا زود پریای کوچک به هوش میاد و متوجه عشق راستین و حقیقی می شه و عشق ما رو نسبت به خودش و عشق خودش رو نسبت به ما به یاد میاره!
گفتم اگه به هوش نیامد چطور؟
مادرم گفت:
تو نویسنده و قهرمان قصه های داستان خودت هستی!
اگه قصه نویس خوبی باشی، یاید بدونی که چگونه داستان رو به سرانجام خوبی برسونی وگرنه...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین