پوست - کورتزیو مالاپارته
پوست - کورتزیو مالاپارته

پوست - کورتزیو مالاپارته

نشر نگاه
قیمت: ۶۲۰,۰۰۰ ریال

پوست، شاهکار بی بدیل کورتوزیو مالاپارته نویسنده ایتالیایی است. مالاپارته فاشیست کمونیست، اومانیست و در نهایت یک انسان بود. همه چیز را تجربه کرد و آثارش تجربیات تکان دهنده‌ی او از جنگ است. پوست تصویر ایتالیا اشغال شده توسط آمریکایی‌ها در رهایی از فاشیسم است، آمریکایی‌های ناجی! که مالاپارته در این اثر نقش آنان را در ویرانی و بدبختی ایتالیا با طنز سیاه خود به بهترین وجهی تصویر کرده است. پوست اثر ماندگار این زمان و همیشه است.
.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین