پنج میلی گرم مرفین
پنج میلی گرم مرفین

پنج میلی گرم مرفین

نشر جمهوری
قیمت: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

روایت زنی به نام ایران که در روستا زندگی می کند، در شب عروسی اش با یکی از پسرهای اهالی روستا که همدیگر را دوست دارند فرار می کنند و به تهران می آیند و ازدواج می کنند. پسر در یکی از کافه های تهران کار پیدا می کند و همزمان در کارهای خلاف هم وارد می شود. بعد از چند سال به فرد ثروتمندی تبدیل می شود و تمام برادرها و خواهرش را به تهران نزد خود می آورد اما در حادثه ای به قتل می رسد. بعد از مرگش تمام ثروتش به زنش ایران و دخترش نمی رسد.
این کتاب در ۱۰۰۰ نسخه و ۴۶۴ صفحه توسط نشر جمهوری به چاپ رسیده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین