پلنگ و ماه
پلنگ و ماه

پلنگ و ماه

نشر مایا
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

می شود آیا ز تو دلگیر بود
دل که سراپرده ی آهت شده است

آه، بگو، ماه! چرا قلب من
این همه خواهان نگاهت شده است؟

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین