پشیمانم کن
پشیمانم کن

پشیمانم کن

نشر چشمه
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

جنگ از دبستان آن‌ها
آن‌قدر دور بود
که پستخانه‌ای
در آخرین جزیره‌ دنیا
آن‌قدر دور که همسایگان حدیث مرگ را
از معلولین بازگشته به شهر می‌شنیدند
و فیلم‌های دلخراش آن را
کانال‌های تی‌وی
نمایش‌نداده بایگانی می‌کردند
جنگی در دنیای آن‌سوی دنیا
که هر چه آموزگاران
در لزوم آن موعظه می‌کردند
همکلاسی‌های زبان‌بسته‌ ایزابل
کمتر از چند و چون آن
سر درمی‌آوردند
و نمی‌دانستند چرا
خواهران بزرگسال‌شان
نامه‌های آغشته به اشک می‌نویسند. .

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین