پرواز با پرند خیال
پرواز با پرند خیال

پرواز با پرند خیال

نشر مایا
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

از یار و نگاری تهی دست
بی دغدغه از بازی هر رقیب سرسخت
فارغ زجفا و جور معشوقه تردست
آسان گریخته ام ز دام آن، نرگس سرسخت
آزاد و رها گشته ام از چه بلا هست
از نفس حسود حیله گر، شسته ام دست

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین