ولگردی در ملکوت
ولگردی در ملکوت

ولگردی در ملکوت

نشر هزاره ققنوس
قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

انتشارات هزاره ققنوس منتشر کرد:
سارتر با نگاهی سرد، از پشت
قاب ته استکانی عینکش، سیمون
را نرم برانداز می کند و می گوید:
-بله!
درست است که من فیلسوفی بی خدا هستم، ولی بالاخره عقد و محضر و حلال و حرام سرم می شود!
در سال ۱۹۳۱ به شخص ایشان پیشنهاد ازدواج دادم، ولی سیمون تقاضای مرا رد کرد و گفت که ازدواج را نهادی بورژوایی و دخالت ناموجه دولت در زندگی خصوصی شهروندان می داند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین