وقت کم بود، عادت کردیم
وقت کم بود، عادت کردیم

وقت کم بود، عادت کردیم

نشر ایهام
قیمت: ۱۴۵,۰۰۰ ریال

" وقت کم بود، عادت کردیم" یادداشت‌هایی است که نویسنده در آن سعی دارد تا از حسرت‌های انسان و گذر سریع روزگار صحبت کند. از رنج‌ها و محدودیت‌هایی صحبت می‌کند که بر انسان به خصوص بر زن اعمال شده است. از تکرارها صحبت می‌کند و از زندگی که در یک نگاه، تنها لحظه‌ای کوتاه است و انسان، چیزی از گذر آن متوجه نمی‌شود. این کتاب در ۵۴ صفحه از دریچه نشر ایهام به بازار عرضه شده است.

یادداشتی از این مجموعه :

تکرار فراوان
مرا بیش از پیش
خسته‌تر کرده است
حرفِ جدیدی نیست جز تکرار لحظه‌ها
لحظه‌ها،
به بازی گرفته‌اند تقویم را
آرزوهایم را بخشیدم به عمرم نامش تقدیر شد
عمرم را بخشیدم به لحظه‌ای
نامش زندگی شد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین