ورشو ۱۹۲۰ -تلاش نافرجام لنین برای چیرگی بر اروپا
ورشو ۱۹۲۰ -تلاش نافرجام لنین برای چیرگی بر اروپا

ورشو ۱۹۲۰ -تلاش نافرجام لنین برای چیرگی بر اروپا

نشر ماهی
قیمت: ۳۸۰,۰۰۰ ریال

در فاصله ی پایان جنگ جهانی اول و آغاز جنگ جهانی دوم در اروپا نبردی رخ داد که اهمیت و تاثیرش کم تر از نبردهای ماراتون و واترلو نبود . این جنگ تاثیر شگرفی بر تحولات سیاسی دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ جنگ حهانی دوم و صلح ۱۹۴۵ گذاشت. اما وقایعی که در اوت ۱۹۲۰ در آستانه ی دروازه های ورشو رخ داد به رغم جوانب شگفت و سرنوشت سازی که داشت به دست فراموشی سپرده شد. کتاب ورشو ۱۹۲۰ یکی از جدیدترین پژوهش ها در این زمینه است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین