واژه‌هایی در اعماق آبی دریا
واژه‌هایی در اعماق آبی دریا

واژه‌هایی در اعماق آبی دریا

نشر کوله پشتی
قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ ریال

سال ها پیش، ریچل عاشق هنری جونز میشود. او یک روز پیش از رفتن از آن شهر، نامه ای عاشقانه لای کتاب مورد علاقه هنری می گذارد؛ این کتاب در کتاب فروشی خانوادگی آن ها قرار دارد. ریچل چشم به راه می ماند، ولی هنری هرگز نمی آید.
حالا ریچل بعد از سال ها دوبار به شهر برگشته... او قرار است در همان کتاب فروشی و در کنار هنری مشغول به کار شود. ولی هیچ چیز مثل قبل نیست؛ در گذر سال هایی که هنری و ریچل از هم دور بوده اند اتفاقاتی افتاده که ریچل دیگر حسی را که در گذشته نسبت به هنری داشته ندارد.
ریچل و هنری که حالا در فضایی پر از کتاب در کنار یکدیگر کار میکنند، برای هم نامه هایی می نویسند و لای کتاب ها می گذارند آن ها دوباره امید را در وجود یکدیگر پیدا میکنند. شاید چیزهایی مثل واژه ها، عشق و شانس دوباره ای که به هم می دهند، برای تغییر همه چیز کافی باشد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین