وارتان اسب
وارتان اسب

وارتان اسب

نشر ثالث
قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ ریال

آشوت مالاکیان با نام هنـری آنری ورنـوی ، کارگردان فرانسـوی ارمنی‌تباری‌ است که در رمان وارتانِ اسب کوشیده مصائب تبارش را با نثری شوخ و ساده تحریر کند. وارتان اسب روایت تبعید خانواده‌ای ارمنی به نام باکرجیان است که آرزوی پسری داشتند و بزرگ‌ترین تشکیلات ماهی‌گیری منطقة خود را عهده‌دار بودند. باکرجیان‌ها وقتی پسرشان هنوز خردسال بود مجبور به ترک سرزمین خود شدند. وارتان که خدمتکار خانوادة باکرجیان‌ بود، راویِ طناز مصائب این پسر و خانواده اوست. آنری ورنوی در ایران با فیلم دستة سیسیلی‌ها شناخته می‌شود.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین