هر عید محبوبه منی
هر عید محبوبه منی

هر عید محبوبه منی

نشر فصل پنجم
قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال

این کتاب، دفتری از اشعار نزار قبانی به ترجمه اصغر علی‌کرمی است که انتشارات فصل پنجم آن را چاپ و منتشر کرده است. کتاب شامل ۶۴ صفحه است.

هر سال عيد مني
هر سال عيد محبوبه توام
بايد اعتراف كنم كه اين آرزو بيشتر از
شايستگي من است
جنون
شعر
و بودن در كنار زني مانند تو
و من آن قدر خوشبختم
كه از هر سه حال برخوردارم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین