نگهبانان گاهول -۵- فروپاشی
نگهبانان گاهول -۵- فروپاشی

نگهبانان گاهول -۵- فروپاشی

نشر هوپا
قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ ریال

سورن به‌تازگی متوجه شده که خواهرش، اگلانتين، افسون شده و رؤياهای شبانه‌ی عجيبی می‌بيند. اما پيش از آنکه سورن دست‌به‌کار شود، اگلانتين غيبش می‌زند و رؤياها به کابوسی مرگبار در هنگام بيداری تبديل می‌شوند. و البته درخت گاهول کبير در معرض خطری جدی قرار می‌گيرد. سورن بايد شه‌پر شه‌بال‌ها را برای نجات خواهرش رهبری کند. به‌اين‌ترتيب نبرد بعدی ميان جغدهای گاهول و پاکزادهای شرور در دل قلمرو خطرناک منقارزار شروع می‌شود. آتش خروشانی که در جنگل‌های منقارزار شعله می‌کشد بزرگ‌ترين خطر برای ناجی‌ها است. آيا می‌توان اميدی به پيروزی داشت؟

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین