نقل قول های کلیدی در جامعه شناسی
نقل قول های کلیدی در جامعه شناسی

نقل قول های کلیدی در جامعه شناسی

نشر ثالث
قیمت: ۴۸۰,۰۰۰ ریال

نقل‌قول‌ها در دو بخش سامان ‌یافته‌اند: بخش نخست به مفاهیم و موضوع‌ها می‌پردازد؛ و بخش دوم برخی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی را در بر می‌گیرد که معمولاً در دوره‌های نظری چهره‌هایی شاخصند.
گزینش نقل‌قول‌ها بر اساس چندین معیار بوده است: معرفی نوشته‌ها و مؤلفان «کلاسیک‌تر» یا پرنفوذتر جامعه‌شناسی؛ معرفی گزاره‌هایی که بیش‌تر از آن‌که یافته‌های تجربی باشند، جنبة نظری دارند؛ و گنجاندن مفاهیم کلیدی و اساسی‌ترین موضوعات جامعه‌شناسی. این کتاب و برگردان فارسی آن به فارسی، به شیوه‌ای سامان یافته که خواننده، به آسانیِ جستجوی اینترنتی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اطلاعات موضـوعی و نظری از طریق نقل‌قـول مستقیم از بـزرگان جامعه‌شناسی دست یابد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین