نامه های کوفی
نامه های کوفی

نامه های کوفی

نشر سوره مهر
قیمت: ۹۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر «نامه های کوفی» سروده سعید بیابانکی توسط نشر سوره مهر به چاپ رسیده است. این کتاب سه فصل«خیزرانی»، «سیاه و سفید » و «نامه های کوفی» را شامل میشود. خیزرانی ۷ شعر مذهبی، سیاه و سفید ۲۷ غزل و چارپاره عاشقانه و اجتماعی و نامه های کوفی شامل ۲۵ نامه کوفی می باشد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین