نامه‏ های عزیز نسین و همسرش مرال چلن
نامه‏ های عزیز نسین و همسرش مرال چلن

نامه‏ های عزیز نسین و همسرش مرال چلن

نشر نگاه
قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

تو از من جدا نشدی، من عضوی از وجود تو بودم که قطع اش کردی، تکه تکه‏‌اش کردی، تقسیم اش کردی و تکه بزرگ‏تر را برداشتی و با خود بردی. هرکجا که می‏‌خواهی برو؛ به هرکجا که می‏‌خواهی فرار کن؛ هرقدر می‏‌خواهی به دوردست‏ها برو؛ نمی‏‌توانی من را از تکه‏‌ای که با خود برده‏‌ای جدا کنی.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین