نابغه دیوانه
نابغه دیوانه

نابغه دیوانه

نشر نسل نو اندیش
قیمت: ۲۹۹,۰۰۰ ریال

موضوع این کتاب:خلاقیت در کسب و کار،اندیشه وتفکر خلاق وکار آفرینی می باشد.همچنان که از نام کتاب پیداست،رندی گیج با نبوغ دیوانه وارش افق فکری خوانندگان را گسترش می دهد وراهی برای تحقیق رویاهای کارآفرینی پیش پای هر انسان هدفمند می گذارد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین