می نویسمت
می نویسمت

می نویسمت

نشر هزاره ققنوس
قیمت: ۲۶۰,۰۰۰ ریال

این مجموعه‌ی نثر ادبی که در واقع مطالب عاشقانه را که به صورت نامه نگاشته شده اند را دربر می‌گیرد،بسیاری از این نامه‌ها در کتاب “می‌نویسمت” برای کسانی که مجموعه‌های مرا خوانده باشند، نمایانگر ریشه و حال و هوای سرودن‌هاست و با آن‌ها تناظر دارد. اما مهم‌ترین چیزی که من را مجاب کرد برای انتشار این نامه‌ها چیز دیگری بود! اینکه این نامه‌ها صرفاً یک مجموعه نامه‌های عاشقانه به عنوان یک نثر ادبی نیستند! نادر ابراهیمی مجموعه‌ای دارد به اسم “چهل نامه کوتاه به همسرم” و خود ایشان هم در مقدمه کتاب چنین بیان می‌کند که در حال تمرین خطاطی بودند و به جای اینکه مشق معمول خط را بنویسند، هر روز یک نامه به عنوان تمرین خط به همسرش نوشته‌اند و یکی از پرمخاطب‌ترین کتاب‌های نادر ابراهیمی این‌گونه شکل گرفته است. به نظرم به این دلیل این کتاب محبوب و پرمخاطب و البته بسیار قابل تأمل می‌شود که نادر ابراهیمی در آن اندیشه عاشقانه‌اش را ترسیم می‌کند. اندیشه‌ای که املا نگاه خاص نادر ابراهیمی به عشق را در خود دارد و دوم اینکه نگاهی به شدت درست است! او اندیشه عاشقانه و نگاه خود را به عشق تبیین می‌کند و دلایل نگاه متفاوت خود را به رخ می‌کشد!

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین