میشل فوکو-دانش و قدرت
میشل فوکو-دانش و قدرت

میشل فوکو-دانش و قدرت

نشر هرمس
قیمت: ۳۸۰,۰۰۰ ریال

فوکو را می‌توان نقاد دورۀ مدرن دانست که همواره با بهره‌گیری از علوم متفاوت بسیاری سعی در نشان دادن رابطۀ حاکم میان قدرت، دانش و حقیقت و ذهنیت دارد. او با نقد فلسفۀ روشنگری و مفاهیمی چون آزادی و عقلانیت و… که در آن مورد تأکید قرار می‌گیرد، به نقد مدرنیته پرداخته است.
برای شناخت آراء و عقاید فوکو نیاز به شناخت رهیافت‌ها و روش خاص او در بررسی و فهم پدیده‌های فرهنگی-فلسفی است. کتاب «میشل فوکو: دانش و قدرت»، سعی در پرداختن به همین امر و دست دادن شناختی از آثار او و نحوۀ نگرش او به مسائلی چون جنسیت، سیاست، جنون، مراقبت و تنبیه و… دارد. این کتاب کم‌حجم را که نشر هرمس چاپ کرده، کتابی با نثری نسبتاً روان و مناسب برای شناخت آراء و اندیشه‌های فوکو است، که در حوزه‌های علوم گوناگون انسانی و اجتماعی و از جمله در مبحث سیاست منبعی مفید محسوب می‌شود.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین