میخواهمت ای خواسته‌ی غیرحضوری
میخواهمت ای خواسته‌ی غیرحضوری

میخواهمت ای خواسته‌ی غیرحضوری

نشر نیماژ
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

با این همه دلتنگی و با این همه دوری
می‌خواهمت ای خواسته‌ی غیرحضوری

هم تجربه بودیم من و حضرت یعقوب
فرقی نکند بعد تو بینایی و کوری

گفتند که صبر است کلید فرج اما
دیدی که چه خاکی به سرم ریخت صبوری؟

ای شوکت دیروز من ای حسرت امروز
بعد از تو شده زندگی‌ام زنده به گوری

گفتند بسوزیم نگفتند که تا کی؟
گفتند بسازیم نگفتند چه جوری

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین