میانبری به فراسو
میانبری به فراسو

میانبری به فراسو

نشر آثار برتر
قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب "میانبری به فراسو" به تالیف "پوریا مقیمی" می‌باشد که در ۱۸۰ صفحه توسط انتشارات آثاربرتر به چاپ رسیده.
هر یک از ما در زندگی اهداف گوناگونی داریم اما تمام اهداف در واقع از یک هدف ریشه می‌گیرند و آن هدف آوردن نور به زندگی‌مان است.
نور چیست که اینقدر در ادبیات معنوی از آن صحبت می‌شود؟ نور سمبل حس غنی زندگی، عشق، آرامش، رضایت و خوشبختی است. اما این نور چگونه یافت می‌شود؟ عیسی مسیح می‌گوید برای رسیدن به بهشت باید از جهنم گذشت. در جاهایی دیگر گفته شده است که آب حیوان(منظور آب حیات و زندگی بخش) در تاریکی یافت می‌شود و یا برای رسیدن به صبح(نور) باید از شب عبور کرد. حال تاریکی، جهنم و شب چیست؟
این‌ها هیچ کدام به چیزی در بیرون اشاره نمی‌کنند در اینگونه ادبیات هر چیزی بیانگر بخشی از وجود درونی ما است. تاریکی یا جهنم نماد احساسات ناخوشایند مانند اضطراب و تشویش است که به علت سرکوب هیجانات و نیازهای روانی‌مان پدید می‌آید که موجب عدم احساس رضایت و خوشبختی در زندگی می‌شود.
کتاب حاضر با رویکردی هوشمندانه به شما کمک می‌کند تا بسیار آسان‌تر از درون تاریکی گذر کنید و به این نور مقدس که از جنس عشق، سرور، خوشبختی و آزادی است دست یابید.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین