من زندگی هستم
من زندگی هستم

من زندگی هستم

نشر هوپا
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

من زندگی هستم. همان طور که مرگ، مرگ است؛ من هم زندگی هستم. این منم که هر چیزی را به جنبش درمی آورم. در این کتاب شاعرانه، زیبا و فلسفی با زندگی آشنا می شویم. زندگی چیست؟ اگر زندگی حرف می زد، به ما چه می گفت؟ آیا زندگی با مرگ دوست است؟ آیا زندگی به پایان خودش فکر می کند؟

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین