از من و تو نگذشته
از من و تو نگذشته

از من و تو نگذشته

نشر آثار برتر
قیمت: ۸۳,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر " از من و تو نگذشته" نخستین مجموعه شعر خانم مهسا حقیقی شاعر جوان و هنرمند است که در قالب شعر سپید سروده شده و در سال ۱۳۹۵ توسط انتشارات آثاربرتر در ۱۴۰ صفحه به چاپ رسیده است.شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است:

در نزدیکی خداحافظی با تو
دور از تو
قلبم را از دست داده ام..

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین