ملکه آفتاب نفرتاری
ملکه آفتاب نفرتاری

ملکه آفتاب نفرتاری

نشر جمهوری
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

« نفرتاری که معنای آن« زیباترین زیباروی دنیا»ست، همسر محبوب رامسس دوم یکی از مقتدرترین فراعنه مصر که در قرن ۱۳ قبل از میلاد حکومت کرد، بود.این کتاب در ۱۰۰۰ نسخه و ۵۱۲ صفحه توسط نشر جمهوری چاپ شده است.بخشی از این کتاب را با هم بخوانیم:
کشتی به اسکله رسید ، رامسس دست مرا گرفت و در حالی که درباریان بهت زده از ما عقب می ماندند، مرا به سوی معید کوچکتر برد. بزرگی تمامی چیزهایی که در مقابلم بود موجب شده بود احساس کوچکی کنم. به ورودی که رسیدیم رامسس توجه مرا به نوشته هایی که روی سنگ ها حک شده بود جلب کرد. تقدیم به نفرتاری، تقدیم به اویی که هر روز صبح خورشید برای او در نوبیا درخشیدن می گیرد. رامسس زمزمه کرد: تقدیم به تو ...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین