مقدمه جنون
مقدمه جنون

مقدمه جنون

نشر جمهوری
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

ترنج و امیرخسرو قرار هست با هم ازدواج کنند، در شب عروسی آن ها مردی به نام دیاکو عکسی را به امیرخسرو می دهد که زندگی امیرخسرو و ترنج را دگرگون می کند. امیرخسرو دیگر امیرخسروی قبل نیست، او همه عشقش به ترنج را با آن عکس به نفرت تبدیل می کند و این آغازی است برای دشمنی با زنی که روزی عاشقش بود. این رمان در ۱۰۰۰ نسخه و ۲۰۰ صفحه توسط نشر جمهوری به چاپ رسیده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین