معشوقه ی من و سیگارهایم
معشوقه ی من و سیگارهایم

معشوقه ی من و سیگارهایم

نشر آنیما
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

شیرین من!
هر غروب شماره ام را بگیر
و مانند گنجشک های تاکستان آواز بخوان
کلمات تو...
حتی اگر دروغ باشند
برای من خانه ای می سازند
بالای ستاره ها

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین