مسافرخانه، بندر، بارانداز
مسافرخانه، بندر، بارانداز

مسافرخانه، بندر، بارانداز

نشر ثالث
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

از متن کتاب:
"در باران راه می‌رفتیم، هر دو خیس خیس شده بودیم. من غمگین بودم. وقتی به مسافرخانه رسیدیم، هر کدام به اتاق خودمان رفتیم؛ من در زیرزمین و دختر در طبقه هفتم، در طبقه صاحب مسافرخانه و زنی که همیشه سایه‌اش را در پشت پرده دیده بودم"

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین