محرمانه است
محرمانه است

محرمانه است

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

از متن کتاب-

این شعرهای خط‌خطی‌ام محرمانه است

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین