محاکمه ی سقراط
محاکمه ی سقراط

محاکمه ی سقراط

نشر مرکز
قیمت: ۳۵۶,۰۰۰ ریال

کتاب "محاکمه سقراط" ،نوشته ی افلاطون است که از جمله تأثیرگذارترین فیلسوفان تاریخ است. می توان گفت در کنار معلم خود سقراط و شاگردش ارسطو ، پایه های فلسفه ، علم و اخلاق غرب را پایه گذاری کرده است .او همچنین اولین آکادمی برای یادگیری سطوح عالی دانش را در جهان غرب ایجاد کرد. سقراط یکی از چهره های بزرگ تاریخ غرب و بنیانگذار سنت فلسفی آن است. در دیالوگ ها ی کتاب، بین شاگرد و فیلسوف همکار خود افلاطون ، پرتره ای جذاب از مردی ظاهر می شود که ثروت مادی را تحریک می کرد و بالاتر از همه به یادگیری و پرسیدن اعتقاد داشت. عذرخواهی کریتو و فائدو ، سقراط را بازگو می کنند. محاکمه به اتهام به فساد کشاندن جوانان آتن برگزار می شود ، وی به دادگاه اعتراض می کند و آخرین روزهایش در زندان به بحث و گفتگو با دوستان طی می گردد. آن ها مقدمه ای عالی برای شخصیتی شجاع و فریبنده هستند که بهای حق اندیشه آزاد را با زندگی خود پرداخت.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین