مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا
مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا

مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا

نشر نگاه
قیمت: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

به کجا خواهى شد، عشق من،
همدم و هستى من،
با نسیم در قدح
و دریا در بلور؟

مجموعه‌ اشعار فدریکو گارسیا لورکا نشان‌دهنده مراحل رشد و شكوفايى شعر اوست. به همين دليل نيز بيشتر شعرها تاريخ سرايش خود را همراه دارد.
اولين بخش از اين مجموعه شعرهايى را شامل مى‌شود كه لوركا به تقريب طى ۱۹۲۰- ۱۹۱۸ سروده است. اين شعرها كه خاستگاه عرب ـ گرانادايى شعر لوركا را نمايان مى‌سازد، عمدتاً در «كتاب شعر» كه از نظر ساختارى متعلق به دوران پر شور و شرّ جوانى لوركاست، خلاصه مى‌گردد. بنابر اين، شايد از نظر زمانى بتوان شعرهاى اين دوره را كنكاشى براى پالايش زبان شعرى وى قلمداد كرد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین