مجموعه آثار ماکسیم گورکی
مجموعه آثار ماکسیم گورکی

مجموعه آثار ماکسیم گورکی

نشر نگاه
قیمت: ۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال

مجموعه آثار ماکسیم گورکی شامل کتاب های زیر است:
استادان زندگی
یک شب توفانی
دانشکده های من
در جستجوی نان
دوران کودکی
ولگردان

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین