با لهجه‌‌ی شبنم و باران
با لهجه‌‌ی شبنم و باران

با لهجه‌‌ی شبنم و باران

نشر آثار برتر
قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ ریال

عبدالصمد خرمشاهی نام‌آشناترین وکیل درعرصه‌ی پرونده‌های کیفری در ایران است.
او در کنار سالیان طولانی اشتغال به امر دشوار وکالت به گفته‌ی خویش دست از دامن شعر و
ادب برنداشته و همین امر باعث شده تا حدودی روح و روانش از تأثیر تبعات منفی پرونده‌های سخت جنایی درامان بماند.
به گفته‌ی وی اشعاری که در این کتاب آورده شده محصول لحظات ناب حکمرانی عشق در عرصه قلب و خیال او بوده که همگی آمدنی بوده‌اند، نه ساختنی.
از خرمشاهی صدها مقاله و مطلب تحلیلی و انتقادی در زمینه‌های حقوقی، اجتماعی و سیاسی در مطبوعات و کتب مختلف به‌ چاپ رسیده.
کتاب برمدارعشق که گزیده‌ای از خاطرات او در پرونده‌های گوناگون است اخیرا منتشر شده است.
شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که باهم می خوانیم:

شب...
تمام شب
در حسرت شبی بودم
که آن کلبه‌ی ساکت گریخته به دامن تپه‌ها
رویاهایم را
با تن تو پیوند زده بود...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین