لبخندهای مستند
لبخندهای مستند

لبخندهای مستند

نشر سوره مهر
قیمت: ۵۰,۰۰۰ ریال

لبخندهای مستند شامل یادداشتهایی از سعید بیابانکی است که با نگاهی طنز و اجتماعی نگاشته شده. این کتاب توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده. یادداشت زیر از مقدمه این کتاب انتخاب شده است:

«لبخندهای مستند حکایت روزگار ماست. روزگاری که هر نقطۀ آن پُر است از تضاد و تناقض. روزگاری که با هر چیز می‌توان خندید و به هر چیز. و حکایت شاعری که صبح علی‌الطلوع که از خانه می‌زند بیرون ـ که البته گاهی این صبح علی‌الطلوع ۱۰ صبح است ـ نگاهش و گوشش به این و آن است تا نکته‌ای بشنود و بیابد و بنویسد. نکته‌ای که گاه آنقدر طنزآمیز است که به حادثه‌ای از پیش طراحی شده می‌ماند ولی باور کنید همۀ این لبخندها اگر نام آن‌ها را بتوان لبخند گذاشت، مستندند بدون دخالت دست. و آنک‌هایی برای تولّد لبخند. امید که دوست داشته باشید: کات!»

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین