قصه های کوتاه خارق العاده
قصه های کوتاه خارق العاده

قصه های کوتاه خارق العاده

نشر نیلوفر
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه ای از داستان های کوتاه که توسط خورخه لوئیس بورخس گرداوری شده است. داستان های این کتاب، بیش از قصه شبیه روایت های حکایت های گونه است. در یکی از این حکایات می خوانیم:
دو جاودانه (نوشتهٔ یوهان کامبرنسیس)
مشهور است که خدای پدر بر خدای پسر سابق نیست.
پدر، پسر را که آفرید، از او پرسید:
«می‌دانی چه کردم تا بیافرینمت؟»
پسر پاسخ داد:
«تقلید از من.»

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین