قرار بود با سواد شویم
قرار بود با سواد شویم

قرار بود با سواد شویم

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۳۳۰,۰۰۰ ریال

"چاپ دوم"

"قرار بود با سواد شویم" مجموعه داستان‌های کوتاه "حسین حائریان" نویسنده جوان و پر مخاطب روزگار ماست که در سال ۱۳۹۸ توسط نشر نزدیک‌تر روانه بازار شد، جدا از نثر خواندنی این کتاب فضاسازی و انتقال عاطفه بر پایه تصویر کتاب را برای مخاطب داستان امروز خواندنی‌می کند، چاپ دوم این مجموعه با جلد جدید در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین