قدرت انضباط فردی
قدرت انضباط فردی

قدرت انضباط فردی

نشر نسل نو اندیش
قیمت: ۵۶۰,۰۰۰ ریال

کتاب بهانه ممنوع! نقش مهم انضباط برای بلندپروازها و زنان و مردان مصممی نگارش یافته که می خواهند به آنچه در زندگی امکان پذیر است دست یابند. این کتاب برای کسانی نوشته شده که تشنه دانستن مطالب بیشتر هستند، خواهان داشتن پول و مال و منال بیشتر هستند و می خواهند شرایط خود را بهتر از آنچه در گذشته بوده کنند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین