فصل وارستگی
فصل وارستگی

فصل وارستگی

نشر آثار برتر
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر فصل وارستگی دومین مجموعه شعر خانم بی تا شعبان می باشد که در قالب سپید و به صورت دوزبانه به همراه ترجمه ی انگلیسی که توسط مولف صورت گرفته به چاپ رسیده است . این کتاب در ۶۹ صفحه و توسط انتشارات آثاربرتر به چاپ رسیده است.
شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که باهم می خوانیم :
می دویدم
اما انگار قدم از قدم بر نمی داشتم
دوازده ماه هر سال زندگی ام
دوازده رنگ مداد رنگی هایت بودند
که هرروز
هر سال
کوچک تر شدند و گذشتند
هر گاه چیزی را رها کردم
به سمتم برگشت
و دیر بود
مثل دریا
که جسدی را پس می دهد...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین