فروشی نیست
فروشی نیست

فروشی نیست

نشر آثار برتر
قیمت: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر " فروشی نیست " شامل اشعار آقای بهروز ایرانی می‌باشد که در ۸۰ صفحه و توسط انتشارات آثار برتر در سال ۱۳۹۷ به چاپ رسیده است.
شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده که با هم می‌خوانیم:

حتی بخوای یه پیرهن از
دردای من بپوشی نیست
فرصتی شد بخونشون
ترانه هام فروشی نیست

#بهروز_ایرانی

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین