فاوست (تراژدی- بخش اول)
فاوست (تراژدی- بخش اول)

فاوست (تراژدی- بخش اول)

نشر نیلوفر
قیمت: ۳۱۰,۰۰۰ ریال

از متن کتاب:
مردم نیمی جز به خوردن نمی اندیشند و نیمی دیگر به جلوه فروختن با رخت و لباس های روزهای جشن.
این پول کاغذی؛ مانند نامه های عاشقانه، سفرش را به آسانی از کنار سینه ی دلبران به پایان خواهند رساند.
همه ی ما سرانجام به موجوداتی که خود آفریدیم، وابسته هستیم.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین