عفیفه
عفیفه

عفیفه

نشر مایا
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

داستانی واقعی براساس زندگی زنی به نام عفیفه که اولین بازیگر زن تئاتر در ترکیه بوده است. این کتاب در ۱۰۰۰ نسخه و ۱۰۴ صفحه توسط نشر مایا چاپ شده است. بخشی از کتاب را با هم بخوانیم:
صلاح آمد. در خانه کوچک پدرش در اُسکودار می ماند. زمان زیادی بود که یکدیگر را ندیده بودند. برای کار کردن در راه آهن، به زودی به ازمیر می رفت. مدحیه با شنیدن این خبر ناراحت شد. اما صلاح برای خوشحال کردن عفیفه خبرهای خوبی داشت. مرد جوان که از ترس پدرش سراغ آن ها را نمی گرفت، آن چه بر سر عفیفه آمده بود را به طور کامل می دانست.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین