عشق بدل های مختلفی دارد
عشق بدل های مختلفی دارد

عشق بدل های مختلفی دارد

نشر آثار برتر
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر " عشق بدل های مختلفی دارد " در قالب سپید سروده شده . مریم گرجی شاعر این مجموعه می باشد که پیش تر ها هم چند عنوان از ایشان به چاپ رسیده است.این مجموعه توسط انتشارات آثاربرتر در سال ۱۳۹۸ و در ۶۰ صفحه به چاپ رسیده است.
شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که باهم می خوانیم:
عشق
بدل هاي مختلفي دارد
در شهرهايي مختلف
رنگ به رنگ مي پرند
به سمت جفت گيري
مي پرند
به سمت بقا
پاي پوستشان ولي
به دباغ خانه ها
باز مي شود

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین