عشق با صدای بلند
عشق با صدای بلند

عشق با صدای بلند

نشر نگاه
قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

این کتاب گزینه اشعار نزار قبانی به ترجمه احمد پوری است که در ۴۱۴ صفحه گرد آمده و نشر نگاه آن را چاپ و منتشر کرده است. نزار قبانی شاعر بزرگ عرب در مجموع به عنوان شاعر عشق و زن شناخته شده است، اما بسیاری از اشعار این سخنسرای بزرگ، رو در رویی با ستمی است که بر مردم ستم‌دیده فلسطین از طرف کشور غاصب اسرائیل می‌رود. در این مجموعه هر دو دسته از این اشعار گزینش شده‌اند.

ما مردمی پوست‌کلفت هستیم
با روحی تهی
روزهایمان به شعبده‌بازی می‌گذرد
شب‌ها را با بازی شطرنج و خواب سر می‌کنیم
آیا واقعاً همان ملتی هستیم که خداوند نمونه بشریت‌اش خوانده است؟

کودکان عرب!
در باره نسل بی‌روزن ما چیزی نخوانید
امیدی به ما نیست
ما چون پوست هندوانه ایم
چیزی در باره ما نخوانید
راه ما را نروید
قبولمان نکنید
باورهایمان را نپذیرید
ما ملت کج و کوله و دو دوزه بازیم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین