با عاطفه های قرن مفرغ
با عاطفه های قرن مفرغ

با عاطفه های قرن مفرغ

نشر ثالث
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

از شعرهای کتب:
"برداشت آزادی از افسانة شاه پریان
قصة هزارویکمین شب شهرزاد
تو ...
شهرآشوب پایتخت عباسی
قاتل هزار امیر شب‌زنده‌دار
به وقت معاشقه‌های ناتمام "

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین