ضمائم
ضمائم

ضمائم

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۲۷۰,۰۰۰ ریال

۲۷۰۰۰۰ضمائم نام مجموعه نوخسروانی‌های پیمان طالبی، شاعر معاصر است که توسط نشر نزدیک‌تر به چاپ رسیده است. این کتاب جیبی شامل شصت و دو شعر کوتاه در قالب نوخسروانی یا سه‌گانی که قالبی گیرا و جذاب و البته مهجور است، می‌شود. یکی از این نوخسروانی‌ها را با هم می‌خوانیم:
اتفاقی قریبِ افتادن
شبنمی روی برگ بابونه
مرگ اینگونه است، اینگونه!

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین