ضد خاطرات یک باغ وحش
ضد خاطرات یک باغ وحش

ضد خاطرات یک باغ وحش

نشر مروارید
قیمت: ۱۲۵,۰۰۰ ریال

رمانی در باب زندگی روزمره و دنیای مجازی انسان امروز در آن غرق شده.
از متن کتاب:
زمزمه کردم: «راستش پای حرفاش که نشستم، حرفای یارو شخصیته؛ یعنی وقتی شروع کردم به نوشتن حرفاش، پشتم لرزید! دیدم ما آدم ها چقدر شبیه همیم، حتی اگه توی دنیاهای متفاوتی به سر ببریم؛ تو خیال و واقعیت» و بی هیچ تردید و دودلی و درحالی که سرم رو بالا می آوردم تا به دکمه های جای چشم تعبیه شده ی عروسک چروکیده ی روبه رویم نگاهی بندازم، اضافه کردم: «این که کدوم کجاییم که دیگه ترسناک ترش هم می کنه.»

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین