صنعت و امپراتوری
صنعت و امپراتوری

صنعت و امپراتوری

نشر ماهی
قیمت: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

نقلاب صنعتی سرآغاز بنیادی ترین دگرگونی در زندگی آدمی در طول تاریخ مستند مکتوب است.این انقلاب زمانی کوتاه با تاریخ بریتانیای کبیر انطباق یافت.و بدین گونه تمامی اقتصاد جهان بر گرد این کشور بنا شد و این امر بریتانیا را صاحب چنان نفوذ و قدرت و جهانی ای کرد که هیچ کشوری تا به این اندازه بدان دست نیافته است.در آن لحظه از تاریخ جهان،بریتانیا تنها صادر کننده تنها وارد کننده ی عمده تنها عامل حمل و نقل تنها سرمایه گذار در خارج تنها امپریالیست و تنها کشور با سیاستی به راستی جهانی بود.هابسبام در این کتاب ظهور بریتانیا در مقام نخستین قدرت صنعتی،سقوط آن از جایگاه موقت پیشگامی،رابطه ی کم و بیش ویژه ی آن با دیگر بخش های جهان و برخی اثرات این همه را بر کل جامعه و طبقات گوناگون آن کشور مورد بررسی قرار داده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین